ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน


แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนตืบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน