ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ครั้งที่ 1 (ยกเลิก)


ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ชนิดเครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 1 คันประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์ฯครั้งที่ 1