ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑