ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน ๕ รายการ สอต.เกาะสมุย


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดสอต