กระกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง(ครั้งที่2)


ประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล สอตราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา