ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ/จ้างงบประมาณปี2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกพิมพ์ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้อำนวยการประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก