hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with isolated thundershowers
during afternoon to evening.
Southeasterly winds 15-30 km./hr.
Wave hight about 1 meter.

Maximum temperature 34 °C.
Minimum temperature 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.
Post Date: 29 กันยายน 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรฟิสิกส์คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณาจารย์ จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะ ตรวจราชการ ศอ.และสถานีต่างๆในสังกัด
Post Date: 19 กันยายน 2561
ศอ.จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 (เครือข่ายเครื่องบินปีกหมุน) ปี 2561”
Post Date: 8 กันยายน 2561
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 8 กันยายน 2561

ศอ.เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และประชุมวิชาการด้านการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต้
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
ศอ.ร่วมจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาด้านการบินแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช” ปี 2561
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
ศอ.จัดโครงการ “มอบสื่อการศึกษา”องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่โรงเรียนวัดท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
กรมอุตุฯและศอ.เข้าร่วมจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018:”โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ส่วนภูมิภาค
Post Date: 27 สิงหาคม 2561
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561
Post Date: 20 สิงหาคม 2561
ศอ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
Post Date: 13 สิงหาคม 2561


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle