ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอสะเดา
นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์
Post Date: 12 เมษายน 2559
วันที่ 12 เมษายน 2559 ศอ.ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่
ศอ.ร่วมพัฒนา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
Post Date: 7 เมษายน 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 ศอ.ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
โดยมีการพัฒนาอาคารสถานที่ทำงาน และร่วมกันปลูกต้นไม้
ศอ.ร่วมงาน วันจักรี
Post Date: 7 เมษายน 2559
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ศอ.ได้เข้าร่วมงานวันจักรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
นักศึกษา ม.ทักษิณ ศึกษาดูงาน
Post Date: 7 เมษายน 2559
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้มาศึกษาดูงานเรื่องระบบการตรวจวัดแสงอาทิตย์ และอื่นๆ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ
Post Date: 3 เมษายน 2559
ในวันที่ 2 เมษายน 2559 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ศอ.ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันมหาเจษฎาราชเจ้า
Post Date: 31 มีนาคม 2559
ศอ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
ตรวจราชการประจำปี2559
Post Date: 11 มีนาคม 2559
ผอ.ศอ.พะเยาว์ เมืองงาม เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานีอุตุฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-4 มี.ค.59
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ศึกษาดูงานที่ ศอ.
Post Date: 29 มกราคม 2559
ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จำนวน 204 คน
เข้าศึกษาดูงาน ที่ ศอ. เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.