ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี
และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑Download :
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม๒๕๖๐
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม๒๕๖๐
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดดือน เมษายน ๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
Post Date: : 2 พฤศจิกายน 2561
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle