ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
เปิดศูนย์ฯ ประจำปี 2561 ณ ศอ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
ได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากทุกภาคส่วน โดยมี นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ


Post Date: : 11 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.