พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง (หาดใหญ่)


 • หาดใหญ่
  30.0°C

  • 2019-09-15
  • 17:00
  • 2.9 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  29.3°C

  • 2019-09-15
  • 18:00
  • 2.7 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  28.8°C

  • 2019-09-15
  • 19:00
  • 3.0 m/s
  • NW

 • หาดใหญ่
  28.0°C

  • 2019-09-15
  • 20:00
  • 2.9 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  27.5°C

  • 2019-09-15
  • 21:00
  • 4.0 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  26.1°C

  • 2019-09-15
  • 22:00
  • 3.9 m/s
  • N

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2019-09-15
  • 23:00
  • 2.9 m/s
  • NW

 • หาดใหญ่
  25.6°C

  • 2019-09-16
  • 00:00
  • 2.6 m/s
  • NW

 • หาดใหญ่
  25.7°C

  • 2019-09-16
  • 01:00
  • 1.6 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  25.6°C

  • 2019-09-16
  • 02:00
  • 1.4 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.6°C

  • 2019-09-16
  • 03:00
  • 2.1 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  24.3°C

  • 2019-09-16
  • 04:00
  • 1.9 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  24.4°C

  • 2019-09-16
  • 05:00
  • 1.7 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  24.1°C

  • 2019-09-16
  • 06:00
  • 3.3 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  24.3°C

  • 2019-09-16
  • 07:00
  • 1.7 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  25.7°C

  • 2019-09-16
  • 08:00
  • 1.5 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  27.4°C

  • 2019-09-16
  • 09:00
  • 2.5 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  26.3°C

  • 2019-09-16
  • 10:00
  • 2.3 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  26.6°C

  • 2019-09-16
  • 11:00
  • 2.2 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  28.4°C

  • 2019-09-16
  • 12:00
  • 3.7 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  28.4°C

  • 2019-09-16
  • 13:00
  • 3.5 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  31.1°C

  • 2019-09-16
  • 14:00
  • 4.1 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  28.3°C

  • 2019-09-16
  • 15:00
  • 4.6 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  27.9°C

  • 2019-09-16
  • 16:00
  • 4.3 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  28.4°C

  • 2019-09-16
  • 17:00
  • 3.5 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  28.4°C

  • 2019-09-16
  • 18:00
  • 2.6 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  28.1°C

  • 2019-09-16
  • 19:00
  • 4.3 m/s
  • NW

 • หาดใหญ่
  27.1°C

  • 2019-09-16
  • 20:00
  • 2.6 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  27.2°C

  • 2019-09-16
  • 21:00
  • 2.6 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  27.5°C

  • 2019-09-16
  • 22:00
  • 2.2 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  27.3°C

  • 2019-09-16
  • 23:00
  • 1.2 m/s
  • W

 • หาดใหญ่
  26.7°C

  • 2019-09-17
  • 00:00
  • 1.5 m/s
  • SW

 • หาดใหญ่
  26.2°C

  • 2019-09-17
  • 01:00
  • 1.5 m/s
  • SW
หมายเหตุ

ข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวและกิจกรรม
Thai Weather on Mobile

TMD Smart Sim on Mobile

บริการข้อมูล