ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต้อนรับข้าราชการ
บรรจุใหม่ จำนวน 10 ท่าน และมอบหมายนโยบายในการทำงาน 
โดยมี นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายปวริศร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
นายวีระ สม่าหลี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นายประพล ปรางแก้ว ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) และนายนเรศ จันทนา ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน
และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเข้าร่วมต้อนรับ

Post Date: : 19 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.