ผอ.ศอ. ร่วมปิดศูนย์ประชุมเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 12โดยการประชุมครั้งนี้ นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.JPG
9.JPG
10.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้