ศอ.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 10/2565


วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย
จากอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 10/2565 โดยการประชุมครั้งนี้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
มอบหมายให้ นางสาว สุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นประธาน
และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet
ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา โดยในสัปดาห์นี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ได้คาดหมายสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565-3 มกราคม 2566
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง


S__4849675.jpg
789609.jpg
S__4849669.jpg
S__4849677.jpg
S__4849680.jpg
S__4849683.jpg
S__4849685.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้