ศอ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยตัดกิ่งไม้ ต้นไม้แก่ตาย ต้นไม้สูงบริเวณสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสงขลา


วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศอ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยตัดกิ่งไม้ ต้นไม้แก่ตาย ต้นไม้สูง ที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต บ้านเรือน และทรัพย์สินของราชการ
บริเวณสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสงขลา (SKLT) อ.เมือง จ.สงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้