ศอ.ร่วมประชุมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9/2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9/2565
โดยประชุมครั้งนี้ นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ GoogleMeet
ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยในสัปดาห์นี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้รายงานสภาพอากาศบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2565


2.png
3.1.jpg
3.png
4.png
5.png
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้