ศอ.ร่วมพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการฯ ร่วมพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงฯในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้