ศอ. ให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของ ปภ.

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ข้าราชการบรรจุใหม่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ.
นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผส.สพ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นอต.ชก. นายชานุพงษ์ พจนไกร นอต.ชก.และนายแสงเพชร อินตา พอต.ชง.

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : วาสนา


1.1.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้