ศอ.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8/2565

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมด้วยคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย จากอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8/2565 โดยการประชุมครั้งนี้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาว สุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
โดยในสัปดาห์นี้ศูนย์อุตุนิยทวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้รายงานสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรง
บริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : วาสนา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้