ผอ.ศอ. ร่วมประชุม “ ประเมินสถานการณ์น้ำ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา


วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมการประเมินสถานการณ์น้ำกับหน่วยงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซึ่งในการนี้ท่าน ผอ.ศอ. ได้สนับสนุนข้อมูล การพยากรณ์ฝนล่วงหน้าเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
นอกจากนี้แล้วท่าน ผอ.ศอ.ยังได้พยากรณ์อากาศให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้รับทราบ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการบูรณาการจัดการทางด้านสาธารณภัยต่อไป


757321.jpg
757322 - Copy.jpg
757328.jpg
757453.jpg
757454.jpg
757634.jpg
757637.jpg
757638.jpg
319137147_5551962538234729_4664155734638187263_n.jpg
319150830_5551963054901344_3091120640884883054_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้