ศอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์บริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สงขลา (NT สงขลา 1 )

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัทพลไชยทองผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายอนุศักดิ์ศรีชัยชนะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนางสาวสุรีแซ่จุง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทำการศูนย์บริการ NT สงขลา 1 ณ อาคารเลขที่ 2 ถนนนครใน อ.เมือง จ.สงขลา
ซึ่ง NT สงขลา 1 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้วยดีมาโดยตลอด


2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้