ศอ. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zoro Telerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ผ่านรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zoro Telerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านรูปแบบออนไลน์
ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นการแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านการดำเนินการป้องกันการทุจริต


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้