ศอ. ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 นายจิรศักดิ์ ทองสันติ ผส.สท. นายณัทพล ไชยทอง ผส.ตต.
พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสงขลา
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และเก็บกวาดทำความสะอาด
โดยรอบบริเวณอาคารที่ทำการ เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในการนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์รถ JCB
และรถกระเช้าตัดต้นไม้ จากเทศบาลเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_17.jpg
LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_1.jpg
LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_11.jpg
LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_13.jpg
LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_24.jpg
LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_25.jpg
LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_26.jpg
LINE_ALBUM_พัฒนาสถานีตรวจแผ่นดินไหว 081265_221209_8.jpg
S__17522699.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้