นักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ศอ.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 -16.00 น. นักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
จำนวน 145 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ. โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้