ศอ.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วย นายโชคชัยชุมนุ้ย รรก.ผส.พบ.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย
ณ กอร.ถปภ.มณฑลทหารบกที่ 42 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในการนี้ ผอ .ศอ. ได้สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพอากาศ ร่วมกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ รับ – ส่ง เสด็จ ฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อไป


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้