เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น “โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ผลิตปิโตรเลียมรสสุคนธ์ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G6/48

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วย นายชานุพงษ์พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
“โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ผลิตปิโตรเลียมรสสุคนธ์ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G6/48”
ของ บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี (กัลฟ์ออฟไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ณโรงแรม กรีนเวิล์ดพาเลชสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา


739750.jpg
739754.jpg
739757.jpg
739758.jpg
739760.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้