ผส.สพ.เข้าร่วมประชุมทบทวนสรุปบทเรียน 10 ปี จากการดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่หาดใหญ่ (SCCCRN) ”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา08.30 – 15.00 น.นายสมภพวิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมทบทวนสรุปบทเรียน 10 ปี จากการดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่หาดใหญ่ (SCCCRN) ”
ณ โรงแรมม่อนคำ วิลเลจหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มา 10 ปี
ในช่วงดำเนินการของโครงการฯ จังหวัดสงขลาได้แต่งตั้ง นายสมภพวิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นคณะทำงานโครงการฯ


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้