ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสงขลาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยนายพิชัย วงศ์แปลงผส.สอต.(คอหงส์) ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ. ได้รายงานสภาพอากาศรวมไปถึงการเตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจากมีร่องความกดอากาศต่ำ
กำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอาจจะมีแนวโน้มพัฒนาตัวแรงขึ้น
เป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 และจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2565


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้