ศอ.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5/2565


วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยคณะทำงานด้านวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 5/2565
โดยการประชุมครั้งนี้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
เป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
และผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
โดยในสัปดาห์นี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และทาง สนง.โครงการชลประทานสงขลา ได้รายงานสถานการณ์น้ำ ณ ปัจจุบัน ยังอยุ่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ
ได้ร่วมบูรณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำของจังหวัดสงขล่ต่อไป


10 (1).jpg
10 (2).jpg
10 (3).jpg
10 (4).jpg
10 (5).jpg
10 (6).jpg
10 (7).jpg
10 (8).jpg
10 (9).jpg
10 (10).jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้