ผอ.ศอ.และ ผส.สม.พร้อมด้วยตัวแทนของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชี้แจงโครงการศึกษาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม” Hosted by Department of Health (Thailand)

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และว่าที่ร้อยเอก วุฒิ เนียมประยูร ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ชี้แจงโครงการศึกษาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการจัดทำโครงการศึกษาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภค ระหว่างกรมอนามัยและกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยจะมีตัวแทนผู้ประสานงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีต่างๆ (ประชุมออนไลน์) เป็นผู้รวบรวมเก็บตัวอย่างน้ำฝนและจัดส่งให้ทาง Central lab
หรือห้องปฏิบัติการกลางที่ประจำอยู่ในพื้นที่ เพื่อจะได้วิเคราะห์หาคุณภาพน้ำฝนต่อไป


723703.jpg
S__3326268.jpg
S__3326241.jpg
S__18710556.jpg
1542114.jpg
723155.jpg
S__3326243.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้