ศอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง”
ขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์ในโลก ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้ง
ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์ชัด พระปรีชาสามารถ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขล
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้