ศอ.ร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง 2565”

เมื่อคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. ได้นำข้าราชการร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและครอบครัวได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดีงามให้อย่ค่ชนรุ่นหลังต่อไป
และเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาตลอดจนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหน่วยงานฯ


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้