กิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และข้าราชการ
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกัน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงฯในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ
ณ ห้องประชุมเอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


3.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
101541.jpg
101533.jpg
101529.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้