นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมนายร้อยและห้องวิทย์-คณิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ศอ.

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -11.00 น. นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมนายร้อยและห้องวิทย์-คณิตฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 118 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ


8.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
S__7536674.jpg
S__7536648.jpg
1.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้