ศอ.ร่วมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” ภายใต้แนวคิด “หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ
โดยมีนายวรณัฐ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
และ ผศ.ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม เป็นวิทยากร และหัวหน้าส่วนราชการ จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่
โครงการชลประทานสงขลา และมูลนิธิ SCCCRN เป็นผู้เสวนา ณ ห้องประชุมดงยาง 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้