ศอ. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินโดยอากาศยาน โดยใช้พื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น.นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินโดยอากาศยาน โดยใช้พื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง
เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565
โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


1.jpg
2.jpg
5.jpg
3.jpg
ผอ..jpg
9.jpg
4.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้