นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อ.เบตง จ.ยะลา เข้าศึกษาดูงาน ศอ.


วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อ.เบตง จ.ยะลา จำนวน 58 คน และครูผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : วาสนา


IMG_3178.JPG
IMG_3171.JPG
IMG_3190.JPG
IMG_3202.JPG
IMG_3208.JPG
IMG_3218.JPG
IMG_3220.JPG
IMG_3229.JPG
IMG_3231.JPG
IMG_3236.JPG
IMG_3243.JPG
IMG_3249.JPG
IMG_3251.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้