ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASIAN PACIFIC CLIMATE CHANGE (APCC) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2565ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASIAN PACIFIC CLIMATE CHANGE (APCC) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยและนานาชาติหลายๆ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence โดยในการประชุมได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การปรับตัวกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปรการใช้เครื่องมือต่างๆ มาตรการต่างๆและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการรับมือสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

ภาพ : ผอ.ศอ. / ข่าว : นฤมล


1.jpg
628883.jpg
628982.jpg
628991.jpg
628994.jpg
628995.jpg
628998.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้