นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ศอ.


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 80 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ: นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว: วาสนา


IMG_3104.JPG
IMG_3103.JPG
IMG_3108.JPG
IMG_3114.JPG
IMG_3115.JPG
IMG_3122.JPG
IMG_3124.JPG
IMG_3130.JPG
IMG_3134.JPG
IMG_3136.JPG
IMG_3150.JPG
IMG_3155.JPG
IMG_3159.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้