นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสน์ จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ศอ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 คน พร้อมครู 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
IMG_2990.jpg
IMG_3015.jpg
IMG_3016.jpg
IMG_3029.jpg
IMG_3049.jpg
IMG_3050.jpg
IMG_3069.jpg
IMG_3070.jpg
IMG_3071.jpg
IMG_3096.jpg
z.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้