นักเรียนโรงเรียนสามารถดีวิทยาเข้าศึกษาดูงาน ศอ.


เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามารถดีวิทยา จำนวน 99 คน และครูจำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้านักเรียน จำนวน 45 คน และช่วงบ่ายนักเรียน จำนวน 54 คน ซึ่งมีนายโชคชัย ชุมนุ้ย รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพยากร์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รรก.ผอ.ศอ.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักเรียนและครู จากนั้นทุกคนได้เข้าชม ศอ. และรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสมพัฒสร นัยนสรัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ


ข่าว พัชรี/ภาพ นศ.ฝึกงาน


IMG_0999.jpg
IMG_1118.jpg
IMG_1123.jpg
IMG_1167.jpg
IMG_1224.jpg
IMG_1262.jpg
IMG_1345.jpg
IMG_1362.jpg
IMG_1368.jpg
casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com