นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/5 จำนวน 89 คน พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg
11.jpg
IMG_1821.jpg
IMG_1837.jpg
IMG_1838.jpg
IMG_1854.jpg
IMG_1861.jpg
IMG_1892.jpg
IMG_1893.jpg
IMG_1896.jpg
IMG_1899.jpg
IMG_1901.jpg
IMG_1919.jpg
IMG_1980.jpg
IMG_1983.jpg
IMG_1984.jpg
IMG_2030.jpg
IMG_2043.jpg
IMG_2065.jpg
IMG_2085.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้