นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เยี่ยมชมงานของ ศอ. ในกิจกรรม open house เปิดบ้านอุตุฯ 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่ 2 จำนวน 27 คน เข้าได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.) ในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เข้าใจหน้าที่และงานที่ปฏิบัติของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภาพ-/ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_8692.jpg
IMG_8716.jpg
IMG_8737.jpg
IMG_8754.jpg
IMG_8770.jpg
IMG_8788.jpg
IMG_8792.jpg
IMG_8798.jpg
IMG_8800.jpg
IMG_8819.jpg
IMG_8825.jpg
IMG_8826.jpg
IMG_8838.jpg
IMG_8841.jpg
IMG_8856.jpg
IMG_8857.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้