นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9:00 -12:00 น นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4-5 ได้จำนวน 112 คน พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ-/ข่าว ชานุพงษ์


10.jpg
11.jpg
IMG_8459.jpg
IMG_8461.jpg
IMG_8465.jpg
IMG_8468.jpg
IMG_8482.jpg
IMG_8496.jpg
IMG_8512.jpg
IMG_8515.jpg
IMG_8534.jpg
IMG_8539.jpg
IMG_8548.jpg
IMG_8550.jpg
IMG_8552.jpg
IMG_8553.jpg
IMG_8560.jpg
IMG_8562.jpg
IMG_8563.jpg
IMG_8577.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้