ศอ.เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า

เมื่อวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายสมภพ วิสุทธิศิริ รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) โดยมีเจ้าภาพร่วม คือ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

ภาพ:โชคชัย / ข่าว: สิริพรรณ


2_resize.JPG
3_resize.JPG
4_resize.JPG
5_resize.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้