ศอ.จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและอุตุอาสา “ชุมชนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา “

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คณะทำงานด้านเครือข่ายของ ศอ. และสถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและอุตุอาสา "ชุมชนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา " ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมาชิก ให้ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา และแนะนำการเข้าถึงข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลทุ่งหมอ

ภาพ : พัชรี,โชคชัย / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_5429.jpg
IMG_5452.jpg
IMG_5465.jpg
IMG_5470.jpg
IMG_5472.jpg
IMG_5475.jpg
IMG_5495.jpg
IMG_5505.jpg
IMG_5508.jpg
IMG_5518.jpg
IMG_5521.jpg
IMG_5523.jpg
IMG_5524.jpg
IMG_5527.jpg
IMG_5528.jpg
IMG_5534.jpg
IMG_5544.jpg
IMG_5545.jpg
IMG_5557.jpg
IMG_5573.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้