ศอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์บ้านเขาวัง ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วย นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์บ้านเขาวัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในจังหวัดสงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพภายในที่พักสงฆ์บ้านเขาวังอีกต่อไป

ภาพ : โชคชัย / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_5231.jpg
IMG_5238.jpg
IMG_5245.jpg
IMG_5248.jpg
IMG_5254.jpg
IMG_5256.jpg
IMG_5272.jpg
IMG_5275.jpg
IMG_5280.jpg
IMG_5285.jpg
IMG_5288.jpg
IMG_5297.jpg
IMG_5338.jpg
IMG_5340.jpg
IMG_5354.jpg
IMG_5357.jpg
IMG_5390.jpg
IMG_5393.jpg
IMG_5394.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้