ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมอุ่นสายหมอก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักชลประทานที่ 16 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ทัพเรือภาคที่ 2 และประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำของพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มในที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
IMG_4168.jpg
IMG_4176.jpg
IMG_4179.jpg
IMG_4196.jpg
IMG_4201.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้