นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศอ.

เมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้ควบคุม จากโรงเรียนแสงทอง จำนวน 117 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยมีข้าราชการแต่ละส่วนฯ บรรยายในหัวข้อดังนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศชั้นบน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

ภาพ : พัชรี,ชานุพงษ์ / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_3799.jpg
IMG_3803.jpg
IMG_3808.jpg
IMG_3817.jpg
IMG_3818.jpg
IMG_3823.jpg
IMG_3826.jpg
IMG_3829.jpg
IMG_3843.jpg
IMG_3848.jpg
IMG_3868.jpg
IMG_3870.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้