ศอ.ร่วมจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า

เมื่อวัน พุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายโชคชัย ชุมนุ้ย รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายโชคชัย ขุนสะดับ ร่วมจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ในการนี้มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมฯ ครั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพ

ภาพ : โชคชัย / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg
11.jpg
IMG_3748.jpg
IMG_3749.jpg
IMG_3750.jpg
IMG_3754.jpg
IMG_3757.jpg
IMG_3760.jpg
IMG_3767.jpg
IMG_3770.jpg
IMG_3771.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้